Đang gửi...

Câu chuyện trò chơi với kẻ lừa đảo - Mark Smith

Vụ lừa đảo của người nước ngoài

Vào môt buổi chiều đẹp trời, skye của tôi hiện thông báo, Bật lên xem thì thấy có người lạ muốn kết bạn. Nếu như mọi khi, những người muốn kết bạn với tôi thường là bạn bè, đối tác để trao đổi các vấn đề về công việc thì lần này một cái tên lạ, tên của một người nước ngoài “Mark Smith”. Vì sự tò mò muốn xem chuyện gì sắp xảy ra nên tôi đã đồng ý. Và câu chuyện bắt đầu từ đây!

Ông ta bắt đầu kể với tôi câu chuyện về một người tên Albert Tuấn, là người Việt Nam. Năm 2007, ông Albert Tuấn này có gửi tiết kiệm một khoản tiền tiết kiệm tại ngân hàng ông ta đang làm việc mà chính ông ta là người quản lý tài khoản giao dịch của ông Albert Tuấn, ngân hàng Standard Chartered ở New York, Mỹ. Kèm theo đó là card visit của ông ta.

Nhưng ông Albert Tuấn đã không tới ngân hàng kể từ năm 2007 và ngân hàng cần phải biết lý do tại sao lại như vậy. Thế là thời gian gần đây, Mark đã điều tra, tìm hiểu và phát hiện ra ông Albert Tuấn đã chết ở Libya từ năm 2008. Ông ta không muốn quản lý ngân hàng biết việc này bởi vì khi mở tài khoản, ông Albert Tuấn đã không đề cập đến người thụ hưởng và không có dấu vết của gia đình hoặc người thân nào, điều này có nghĩa là toàn bộ tiền này sẽ thuộc về ngân hàng, Nhưng ông ta không muốn điều đó xảy ra.

Và ông ta đề nghị tôi cùng ông ta thực hiện thương vụ này vì họ của tôi giống tên của ông Albert Tuấn xấu số kia. (Nhưng ta không hiểu rằng cách đặt tên ở Việt Nam ngược lại so với ở Mỹ, ông ta tưởng rằng Tuấn là họ của tôi).

Tôi thấy thương vụ này hay ho nên đã đồng ý kết bạn.

Sau khi thấy cái gục đầu của tôi, ông ta liền chuyển cho tôi một email, trong đó nội dung là yêu cầu tôi cung cấp một số thông tin về cá nhân “tên, địa chỉ, quốc tịch, CMND, …”. Sau khi nhận được email, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã thận trọng muốn tìm hiểu xem ông ta muốn gì và những rủi ro tôi sẽ gặp nếu tôi cấp thông tin như ông ta yều cầu. Thay vì phải gửi các thông tin cá nhân cho ông ta ngay, tôi gửi một email nội dung phản hồi mà không liên quan gì đến điều ông ta cần. Tôi muốn ông ta làm rõ là một số nội dung như sau:


Trích email:

Dear Mr. Smith,

  1. Việc này sẽ thực hiện trong thời gian bao lâu?

1. How long does it take to do this process?

  1. Rủi ro mà tôi có thể gặp phải và hậu quả sẽ như thế nào; cách mà ông có thể làm để hạn chế những rủi ro này.

2. Am I going to be in troubles and its consequences? How do you diminish them?

  1. Ngoài những nội dung thông tin mà tôi cấp theo email của ông gửi, tôi còn phải cung cấp thêm những thông tin liên quan nào nữa?

3. Besides the information you needed me to give you according to your mail, do I have to give you more information?

  1. Tôi sẽ được lợi gì và bao nhiêu trong vụ việc này

4. What benefits am I going to get? How much?

  1. Theo như tôi được biết, ông Albert Tuấn có gửi một khoản tiết kiệm tại ngân hàng nơi ông làm việc, vậy ông có thể cho tôi biết số tiền mà ông albert Tuấn đã gửi là bao nhiêu?

5. According to you, Mr. Albert Tuan did a fixed deposit with your bank. How much is it?

  1. Tôi phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào để hoàn tất vụ việc này ?

6. Am I going to have to give you any money to finish this process?

  1. Tôi muốn biết kế hoạch mà ông muốn thực hiện (các bước thực hiện).

7. I want to know all about the plan? (All the steps that we will do)

  1. Khi tìm kiếm từ khóa “ Tuấn” thì hiện ra rất nhiều người có tên giống như tôi. Ông đã liên hệ với bao nhiêu người? và tại sao lại chọn tôi để hợp tác với ông trong thương vụ này. 

One more thing I don’t understand, when you searched on the name Tuan, there would be ton of people who have the same name as mine. How many people did you contact to? And why did you choose me to do this plan with you?

 


Khi nhận được những câu hỏi này, ông ta tỏ ra bực bội, khó chịu trông thấy rõ và muốn kết thúc thương vụ này với tôi. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi giải thích vì sao tôi cần phải có sự rạch ròi ngay từ đầu, điều này là cần thiết cho bất cứ mới quan hệ hợp tác làm ăn nào thì ông ta đã kiềm chế phần nào. Vì không muốn thương vụ này kết thúc sớm nên ông đã giải đáp các câu hỏi mà tôi đưa ra, mặc dù tối biết ông ta không hề muốn thế.


Trích email:

Hello Tuấn,

Regarding the procedures, from my years of experience in the bank, this whole transaction process will not last more than 2-3 weeks of intensive follow up. The only procedure needed in this transaction is the procurement of legal documentation from the US High Court of Justice that proves you are the rightful beneficiary to the funds. These legal documentation will protect you from any breach of the law both in Vietnam and here in the United States because a scanned copy of each documentation will be sent to you in Vietnam and you can as well present it to your bank if need be. This procedure will enable the bank management to activate the account and transfer the funds to any bank account of your choice that will be nominated by you in your country without any breach of the law. We are going to employ the services of one of the accredited attorney of the bank here in the US who will stand on your behalf for the claim and will also be responsible to procure all the necessary legal documentation in your name as the beneficiary for this transaction and I know this documentation process will not take up to 5 bank working days. You can as well request for the presences of the accredited attorney of the bank who will procure the legal documents to visit your country after the funds have been transferred to your account if need be since he is an international attorney with much experience of international transactions.

Về thủ tục, theo kinh nghiệm của tôi làm việc tại ngân hàng, quá trình giao dịch này sẽ không kéo dài hơn 2-3 tuần bám sát thực hiện. Thủ tục cần làm duy nhất trong quá trình này là phải có được tài liệu pháp lý từ Tòa án tối cao của Mỹ chứng minh rằng bạn là người thụ hưởng hợp pháp khoản tiền này. Tài liệu pháp lý này sẽ bảo vệ bạn khỏi việc vi phạm pháp luật cả ở Việt Nam và Hoa Kỳ bời vì nó sẽ được scan và gửi cho bạn và bạn có thể nộp cho ngân hàng của bạn nếu cần thiết. Thủ tục này sẽ cho phép bên quản trị ngân hàng có thể kích hoạt tài khoản của bạn và chuyển số tiền này vào trong bất cứ tài khoản ngân hàng nào của bạn ở Việt Nam mà không vi phạm pháp luật. Chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ của một trong những luật sư được công nhận ở ngân hàng tại đây, là người sẽ dại diện cho quyền lợi của bạn và cũng sẽ là người chịu trách nhiệm làm tất các tài liệu pháp lý cần thiết để bạn là người thừa hưởng hợp pháp trong giao dịch này và tôi biết quá trình làm tài liệu này chỉ mất không quá 5 ngày làm việc của ngân hàng. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể đề nghị luật sư này đến Việt Nam sau khi tất cả số tiền này được chuyển vào tài khoản của bạn bởi vì ông ấy là một luật sư quốc tế với sự dày dạn kinh nghiệm về những giao dịch quốc tế.

After sending those information that is requested of you, you will not have to send any other of your information. those information are to enable me install them along side that of Alberts Tuấn opening instrument details in our bank database system which is open and does not have a next of kin when he created the account and made the fixed deposit with the bank.

Sau khi bạn gửi cho tôi những thông tin mà tôi yêu cầu lúc trước, bạn sẽ không cần phải gửi thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Tôi sẽ dùng những thông tin này thiết lập vào trong cơ sở dữ liệu tài khoản của ông Alberts Tuấn mà khi mở tài khoản, ông ấy đã không điền thông tin về người thừa hưởng.

Working with you as a business partner, I am of the view that we both will share the money equally, which means you have 45% while i have 55% because i'm not a greedy person, all i just want is a smooth transaction between the both of us. If it is ok by you, you let me know. The money will be transferred to you in your country and i will have to travel over to meet with you in person after the success of this deal for more and serious investment in Vietnam with also your assistance. The amount of the fixed deposit is $35.5 million dollars. Meanwhile that is the principal capital, the financial remittance department has not yet calculated the interest of it.

Với tư cách bạn là đối tác của tôi, quan điểm của tôi là chúng ta sẽ chia tiền một cách công bằng, bạn sẽ được 45%, còn tôi 55%, bởi vì tôi không phải là người tham lam. Tất cả những gì tôi muốn là một giao dịch nhẹ nhàng giữa chúng ta. Nếu bạn cảm thấy ok thì cho tôi biết.  Số tiền này sẽ được chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của bạn và tôi sẽ phải bay đến Việt Nam để gặp bạn trực tiếp sau khi vụ này thành công. Số tiền trong tài khoản của ông Alberts Tuấn là 35,5 triệu USD. Nó là số tiền ban đầu, chưa cộng tiền lãi.

I have to be honest with you as a business partner, Tuấn, the procurement of this documentation will be done in the United States Judiciary with a certain fee that will be determined from the Judiciary which the attorney will be the one to find out and let us know the specific cost but I believe the fee will be between $15,000 to $26,000. whatever the amount will be both of us will take the responsibility which means you will pay part while I will also pay part of the total amount to clear any fees.

Vì bạn là đối tác của tôi nên tôi phải nói thật với bạn, để có được tài liệu pháp lý của Tòa án Mỹ phải mất một khoản phí, luật sư sẽ định giá và báo cho chúng ta nhưng tôi tin là chi phí khoảng từ 15.000 USD đến 26.000 USD. Cả hai chúng ta sẽ đều chịu chung với nhau, bạn sẽ trả một nửa và tôi trả một nửa.

Yes, I must tell you nothing but the truth with all certainty since you have asked, when I made search, there were names that came out, I did not just want to contact anyone  that bears same name because this transaction is very important and must be kept confidential. I am not ready to risk anything that will leak out this transaction information which will  jeopardize my job and position, that is why I have to contact you.

Đúng vậy, tôi phải nói hết tất cả sự thật với bạn vì bạn đã hỏi tôi. Khi tôi tìm kiếm tên Tuấn, có rất nhiều tên hiện ra nhưng không phải ai tôi cũng liên lạc vì vụ này rất quan trọng và phải được giữ bí mật. Tôi không sẵn sàng mạo hiểm để thông tin này bị rò rỉ ra bên ngoài vì nó ảnh hưởng đến công việc và vị trí của tôi, đó là tại sao tôi phải liên lạc với bạn.

I assure you that I will guide you through all process needed in this transaction & will monitor every process from the bank here from behind because I don't want my bank management to know that I'm part of this transaction, to ensure that this transaction is completed smoothly. Remember to keep this information between the both of us.

Tôi chắc rằng tôi đã hướng dẫn bạn rõ ràng các bước của quá trình này và tôi sẽ liên tục giám sát một cách bí mật vì tôi không muốn ban quản trị ngân hàng biết tôi dính líu đến vụ này và để đảm bảo kế hoạch diễn ra một cách suôn sẻ. Hãy nhớ là giữ bí mật về việc này, chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy.

Attached is the Deposit Certificate of the funds, which I told you I have in my custody. Now, I wait for you to send the details so I can kick start the process by Monday next week.

File đính kèm là xác nhận về khoản tiền gửi của ông Alberts Tuấn, tôi đã từng nói với bạn rằng tôi là người quản lý nó. Bây giờ tôi đang chờ bạn gửi cho tôi thông tin chi tiết của bạn để tôi có thể bắt đầu vụ này vào thứ 2 tuần tới.”

Best Regards!

 


Các vụ lừa đảo của người nước ngoài

Theo đó, ông nhắc đến 1 khoản tiền gửi của ông Abert Tuấn để lại. Các bạn có tin được không, con số 35,5 triệu USD. Và không quên kèm theo một bản scan màu có chữ ký xác nhận của ngân hàng về số tiền mà ông nhắc đến. Để nhận được khoản tiền này, theo ý của ông ta, tôi đóng giả là người thân của ông Albert Tuấn xấu số kia để làm người thừa hưởng. Ông ta muốn tôi cung cấp cho ông ta các thông tin cá nhân liên quan như trong email đã gửi để ông ta đột nhập vào cơ sở dữ liệu của ngân hàng, điền tất cả các thông tin của tôi vào trong phần tài khoản của ông Albert Tuấn với tư cách là người thừa kế. Còn về phần tất cả các thủ tục liên quan đến thương vụ này, Mark sẽ tự lo vì ông ta đã làm nhiều năm trong ngân hàng này và không quên nhắc tôi “đây là điều không thể để cho nhiều người biết”. Tôi đã làm theo ông ta cho đến khi tôi viết bài này để chia sẻ với mọi người.

Nếu như thương vụ này thành công, tôi sẽ được chia 45% và ông ta được 55% trong tổng số tiền trên cộng với số tiền lãi từ lúc gửi đến nay. Một con số khủng mà tôi chưa từng nghĩ đến, dù tôi có giành số tiền làm được trong khoảng thời gian còn lại để mua số vietlott và nếu trúng giải độc đắc thì cũng không bao giờ có được con số đó.

Đổi lại, tôi phải chịu một mức phí (chuyển tiền cho ông ta), theo lời ông ta thì phí này là để thuê luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý với ngân hàng để tôi là người được thừa kế. Mức phí mà ông ta đưa ra khoảng 15-26 ngàn USD. Tôi và ông ta chia đôi mức phí này. Khi đọc đến đoạn có nội dung này, tôi như khựng lại, cái cảm giác hân hoan, sung sướng vì tự nhiên có được một khoản tiền từ trên trời rơi ngay xuống chân, chỉ việc khôm lưng và ngồi xuống nhặt bỏ vào cái balo mới cáu vừa mua được vài hôm tiêu tan hết.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về số tiền phí này, lên mạng tìm hiểu các vụ lừa đảo của bọn Tây qua mạng, mà đặt biệt là cái tên Mark Smith và ngân hàng Standard Chartered. Tôi lên google, tìm kiếm từ khóa về lừa đảo của người nước ngoài, có một số trường hợp nhưng không giống vụ này của tôi, mà chủ yếu là các vụ "lừa tình, gạt tiền " của các trai tây, theo đó các chị em bị bọn trai tây tán tỉnh, làm người yêu của nhau, sau đó chúng sẽ tặng cho các chị em những món quà có giá trị đắt tiền như ipad, macbook, vàng, nước hoa và một số tiền ngoại tệ hoặc là chuyển một khoản tiền lớn để mua nhà... nhưng để nhận được quà thì bọn này vẽ ra đủ các kiểu con đà điểu lý do để chị em chuyển tiền dưới hình thức là phí sân bay, tiền phạt hay là một lý do gì đó miễn là có được tiền từ các chị em mê trai tây. Điều này làm tôi không khỏi suy nghĩ về một vụ lừa đảo tinh vi, đánh vào lòng tham của con người. Tôi tự nhủ, tiếp tục trò chơi hay dừng lại, đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên. Tôi chọn cách thứ nhất là tiếp tục trờ chơi này, trò chơi mà tôi là người dẫn đường và đã biết được kết quả cuối cùng của nó. Tại sao lại không chứ, tôi muốn xem ông ta còn chiêu trò gì hay ho để diễn nữa hay không.

Ngày hôm sau, Tôi viết email trả lời, tôi không đi thẳng vào vấn đề vạch trần sự lừa gạt của ông ta. Thay vào đó, tôi đề nghị một cách khiêm tốn rằng số tiền này thuộc về ông ta vì người khách hàng xấu số của ông ta đã chết, tôi chỉ muốn là người giúp đỡ để ông ta nhận được số tiền kia, thay vào đó tôi không phải đóng bất cứ khoản phí nào nào mà chỉ đề nghị ông ta thưởng cho tôi một khoản 0,5-1 tr USD sau khi thương vụ kết thúc, một con số quá nhỏ bé so với số tiền mà ông ta nhận được.


Trích email:

Dear Mr. Smith,

Tôi rất vui khi nhận được email trả lời, và thật hấp dẫn khi được biết số tiền mà ông abert Tuấn đã gửi.

I’m glad to receive your respond email and I’m so excited about the huge amount of the money that Mr. Alberts Tuan had in your bank.

Tôi nghĩ, số tiền này hoàn toàn thuộc về ông, số tiền mà ông may mắn có được từ một khách hàng xấu số để lại. Tôi không muốn hay có ý định ăn chia công bằng với ông trong thương vụ này.

I think that this money belong to you considering that you are lucky to have it from the unfortunate client. Therefore I don’t intend to earn a part of it.

Trong việc này, tôi chỉ muốn đóng góp một phần công sức của tôi để tôi giúp ông nhận được số tiền một cách hợp pháp, sau khi nhận xong ông có thể cho tôi một khoản nhỏ (0,5-1 tr USD) trong tổng số tiền mà ông có thể nhận được từ ngân hàng. Đối với tôi, số tiền thưởng này đã vô cùng ý nghĩa rồi, với số tiền này tôi phải mất thời gian còn lại của đời tôi mới có thể kiếm được. Trong khi, tôi chỉ hỗ trợ ông trong thời gian ngắn là đã có rồi. Không gì có thể tốt hơn khi có một số tiền nhỏ này, ở Việt nam tôi có thể dùng nó để mua nhiều thứ nhà, xe, vật dụng… và sống một cuộc đời sung sướng trong khoảng thời gian còn lại. Đổi lại, tôi không phải bỏ ra bất cứ một khoảng chi phí nào để hợp tác với ông trong thương vụ này. Tôi nghĩ đều này là tốt cho cả tôi và ông, số tiền nhận được từ ông abert Tuấn hoàn toàn thuộc về ông, tôi chỉ là người được chọn để giúp đỡ ông hoàn tất thương vụ thơm tho này thôi.

In this process, I just want to contribute my effort to help you get the money legally. After you get it I just want you to share a exeedingly little money with me (0,5 - 1 million dollars) considering it is my commission money and I believe it is a very little money compare with the total money you’re gonna get from the bank. For me, this commission money is really huge and meaningful which I might spend the rest of my life to earn it, I’m not sure too. But by helping you in this plan, I will be able to earn it in a short time. With this money, I can buy houses, cars and all the things I need which I still haven’t had them and I can have a happy life in the rest of my life. Instead of getting 45% like you said, I just take this commission money (0,5 - 1 million dollars) and I‘m not going to give you any fee in this plan. I think it’s a good deal for both of us that you’re going to take all Mr. Alberts Tuan’s money and I’m just the one who helps you in this lucrative plan.

Tôi rất tin tưởng nơi ông và thương vụ này sẽ thành công tốt đẹp!

I believe in you and I’m sure that this plan is going to work well.

Sincerely!

 


Sau khi nhận được email của tôi, hắn vô cùng tức tối đòi kết thúc thương vụ và tìm người khác nếu như tôi không chịu chia chi phí cùng ông ta. Giờ đây, bộ mặt của kẻ lừa đảo đã lộ rõ.


Trích email:

Yes, i have gone through your email

Tôi đã đọc và hiểu email của bạn.

let me say it to you clearly Trần

Để tôi nói rõ cho bạn điều này.

i'm the one that contacted you so we can do this deal together as one. it seems that you are not ready to do this transaction business of which you have stated that it will be of great benefit to you

Tôi là người đã liên lạc với bạn để chúng ta có thể làm vụ này với nhau. Có vẻ như bạn chưa sẵn sàng để thực hiện giao dịch này, giao dịch mà bạn đã nói rõ là sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời cho bạn.

See, in this transaction you have stated your mind that you will not have any part of the fees that might be required to complete this whole process

Bạn thấy đấy, trong vụ giao dịch này, bạn cũng đã nói rõ là sẽ không chịu bất kỳ khoản phí nào để hoàn thành nó.

and now i'm telling you that if you have said so, then i don't think we can do this transaction deal together and that is my point

Và bây giờ tôi cũng nói luôn là nếu bạn không chịu phí thì tôi nghĩ là chúng ta không thể làm vụ này được rồi, đó là quan điểm của tôi.

You can remain managing your current situation while i look for a better and matured person who bears same last name and he is ready and willing to corperate in this transaction in whatever that will be of it

Bạn vẫn có thể giải quyết tình hình hiện tại của bạn trong khi tôi tìm một người khác có cùng tên với bạn, người mà sẽ sẵn sàng hợp tác với tôi trong vụ này.


Trong trường hợp này, ông ta đã lên kế hoạch rất cụ thể, chi tiết và cùng với đó là cách ăn nói rất luôn cuốn dễ bị mê mẫn, kèm theo là mức tiền khồng lồ có thể làm hoa mắt bất cứ ai. Và cuối cùng là đưa con mồi vào tròng để chuyển tiền cho hắn, nếu con mồi chuyển 1 lần thì sẽ có lần 2, 3 và đến khi nào con mồi tỉnh ngộ mới thôi. Lúc đó thì chắc trong nhà cũng chẳng còn gì để mà bán.

Đây là một trong những trường hợp lừa đảo tinh vi, một lời cảnh tỉnh tất cả mọi người. Vì vậy, tôi rất mong các bạn share đến bạn bè, người thân, đồng nghiệp và tất cả mọi người để không ai bị tiền mất tật mang.

Nếu còn gặp trường hợp lừa đảo nào khác, các bạn hãy comment bên dưới để chia sẻ mọi người cùng biết nhé!


Đây là video về vụ lừa tình, gạt tiền của trai tây khác


 

Tin tức khác

top